جمعه, دسامبر 8جنبش آزادی ایران
Shadow

دیباچه بخش ابتکارات گروه ها

جنبش آزادی ایران معتقد است: 

  • نیروی جایگزین منحصراً اشخاص فرهیخته و طیف های گسترده ای از مردم آزادی خواه و عدالت طلب بطن جامعه هستند. گستردگی کشور و بزرگی امر کشورداری جز با تکیه بر همین اشخاص و طیف ها هرگز ممکن نیست. هیچ گروه یا حزبی، کادر آموزش دیده به تعداد کافی برای اداره چنین گستردگی را ندارد. تجربه تحولات دهه های اخیر نیز موید لزوم تکیه بر مردم است. به چالش می طلبیم کسانی را که به غیر از این فکر می کنند. امروزه حتی یک نمونه در جهان یافت نمی شود که بدون تکیه بر مردم توانسته باشند حکومت را در دست بگیرند. حتی برای ادامه حکومت باید یا دست در دست همین فرهیختگان و طیف های آزادی خواه و عدالت طلب داد یا با استفاده از اراذل و اوباش برای سرکوب مردم به دیکتاتوری روی آورد.
  • اتحاد رویائی و خیالی بین همه ممکن نیست و اساساً لازم هم نیست. فرهیختگان و آزادی خواهان اقشار گوناگون درون کشور و نیز همراهان ایرانی در آن سوی مرزها سرمایه اصلی و بلامنازغ جنبش مردم برای رهائی از دیوهای سیاه و سپید حکومت پلید جمهوری اسلامی هستند. گروه های یک یا چند نفره یا اشخاص سرشناس یا نسبتاً سرشناس هم بخشی کوچک از همین مجموعه اند. هنر این است که اکثریت قابل توجهی از مردم مانند براده های آهن تحت یک نیروی مغناطیسی مانند خواسته سرنگونی حکومت هم سو شوند.
  • جنبش آزادی ایران صرفاً در تلاش است تا کمکی هر چند کوچک و ناچیز به جنبش مردمی برای آزادی و عدالت بکند. بنابراین اگر هدف هر شخص فرهیخته و گروه آزادی خواه و عدالت طلب، سرنگونی جمهوری جهل و فساد و جنایت جمهوری اسلامی و همچنین برپائی حکومتی مبتنی بر اصول شناخته شده حقوق بشر است، جنبش آزادی ایران نیز در کنار و همراه آنان خواهد بود. اگر تلاش های این جنبش به درد می خورد، از آن بهره بگیرید و تمام این تلاش ها را چه با ذکر نام چه بدون ذکر نام، از آن خود بدانید و به دست هر مجموعه ای از گروه ها یا اشخاصی که می شناسید برسانید.
  • ساختار حکومتی بعدی جزء کم اهمیت ترین مسائلی است که ممکن است لازم باشد بر روی آن اتلاف وقت کرد. هر یک از ساختارهائی حقوق اساسی که مردم با آن آشنا هستند یا فقط اسم آن و توضیحی مختصر در باره آن را خوانده یا شنیده اند یا سیستم هائی که هرگز به گوش اکثریت عظیمی از افراد نخورده است، را می توان به گونه ای طراحی کرد که از آن یک حکومت مردمی، کارآمد و پایدار بیرون بیاید یا ساختار را بگونه ای چید که منفورترین رژیم ها هم در برابر آن سر تعظیم فرود آورند. وقت خود را بر سر شکل حکومت تلف نکنیم. ضمناً وارد بازی های حکومت منفور جمهوری اسلامی در اختلاف اندازی بر سر نوع ساختار شکلی حکومت آینده نشویم. این توصیه بیشتر به دوستان در گروه ها و برخی چهره های خارج از کشور است و الا در داخل کشور و مردم کف خیابان ها حتی به آخرین چیزی که ممکن است فکر کنند شاید این موضوع نباشد. مردم حاضرند از هر کس که، برای عبور از جمهوری اسلامی، دارای مدیریت توانمند و منطبق با واقعیات موجود در بطن جامعه باشد و ضمناً تصویری واقعی و قابل باور از چگونگی برنامه ها برای اداره و رفع مشکلات جدی کشور و جلوگیری از هرج و مرج ارائه دهد تبعیت کنند.

به همین جهات پیشنهاد می کنیم وارد بازی های کودکانه نشویم. در هر گروهی که هستید باشید و بمانید. فقط به اهداف پیش رو که همانا گذار از دوره سیاه فعلی و رسیدن به نظمی مبتنی بر حقوق بشر (در هر قالب و ساختار حکومتی) است نگاه کنیم.

تعداد قابل توجهی از کشورها در همین دوره عمر ما و در جلوی چشم حیرت زده همه، به کلی از بین رفته و متلاشی شده اند. نگذاریم ایران به واسطه ادامه سیطره هیولاهای جمهوری اسلامی، به کلی از بین برود.

بسیاری از مردم این را دریافته اند. امیدواریم اشخاص و گروه هائی که میکروفون روی میز خود دارند هم صف خود را از توهم زدگان ریاست آتی و نیز ازعوامل اطلاعاتی جمهوری شیاد اسلامی جدا کنند و هم سوی با مردم در راستای فروپاشی حکومت همگام شوند. سیل عظیم مردمی، بزرگ تر از آن است که به ادعای هژمونی و ریاست طلبی اشخاص یا گروه ها بدون این که اسباب بزرگی آنها فراهم باشد توجهی بکند.

در این بخش از سایت “برپاخیز”، گروه های آزادی خواه و عدالت طلبی که مایل باشند می توانند ابتکارات خود برای مبارزه با حکومت استبدادی جمهوری اسلامی، مباحث مدیریت گذار، و به ویژه برنامه ها و راهکارهای مشخص (و به دور از کلی گوئی های بی حاصل) برای دوران پس از گذار را برای ما ارسال فرمایند تا در بخش مربوطه در این وبسایت تحت نام و نشان این گروه ها درج شود.

سازمان تازه تاسیس جنبش آزادی ایران یک سازمان خودخواه، متوهم و به دنبال هژمونی های خیالی نیست. تنها، ظرفی است برای بهره گیری همه آزادی خواهان از مطالب آن.

اتحاد به عمل است نه به حرف.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید