یکشنبه, جولای 21جنبش آزادی ایران
Shadow

نویسنده: wp-admin

دیباچه قوه قضائیه

دیباچه قوه قضائیه

قوه قضائیه
پیشنهاد کانون حقوقدانان ایران برای اقدامات نخستین بلافاصله پس از فروپاشی جمهوری اسلامی  در وزارت دادگستری و برخی نهادهای مهم وابسته  مهم ترین مشکلات موجود: وزارت دادگستری و نهادهای وابسته به آن در دوره حکومت اسلامی از جمله مراکزی بوده اند که بیشترین آسیب ها و ضربه ها را از ناحیه فساد شدید، بی لیاقتی، بی سوادی و ندانم کاری های روحانیت و اعوان و انصار وابسته به آنها خورده است و به جای آن که حلال مشکلات مردم باشد، خود به معضلی بزرگ برای مردم تبدیل شده است. به همین جهت ضروری است تغییراتی وسيع در این بخش صورت پذیرد. اما آنچه که به نظر می رسد دارای اولویت فوری بوده و در دو سه ماه نخست پس از فروپاشی این حکومت قابل اجراء باشد در زیر، پس از فهرست عمده ترین مشکلات دادگستری، ارائه شده است. اساساً در حال حاضر عمده ترین مشکلات دادگستری کشور از قرار زیر است: فساد گسترده قضات و کارمندان د...