یکشنبه, جولای 21جنبش آزادی ایران
Shadow

مدیریت گذار

پایه های نگهدارنده حکومت

پایه های نگهدارنده حکومت

مدیریت گذار
به جرات می توان گفت که همه مردم حتی افراد ناآگاه، بی سواد یا کم سواد، و بی توجه ترین اقشار نیز اکنون به فساد گسترده و سازمان یافته در سر تا پای این حکومت جهل، فساد و جنایت به خوبی آگاهند. بنابراین دیگر توهم یا عدم آگاهی مردم در این خصوص، پایه نگهدارنده مهمی برای حکومت محسوب نمی شود. اگر چه هر گونه افشاگری در زمینه فسادها برای یادآوری این پدیده شوم به جامعه مفید است و نباید از دستور کار خارج شود، اما شایسته تر آن است که پتک های خود را بر  پایه های نگهدارنده فعلی فرود آوریم. زمان، انرژی و منابع محدود خود را باید هوشمندانه به کار بگیریم تا بهترین بهره وری و کارآئی را داشته باشیم. از میان عوامل بسیار متعدد و گسترده ای که به ادامه حیات حکومت جمهوری اسلامی کمک می کنند، حسب مشاهدات نسبتاً دقیق ما از کف خیابان ها و بطن جامعه، موارد زیر، به ترتیب اهمیت و اولویت، بیشتر از سایر عوامل به چشم می آین...
تاکتیک های مبارزات مدنی

تاکتیک های مبارزات مدنی

مدیریت گذار
دریافت فایل پی دی اف مروری بر تاکتیک های نافرمانی و مبارزه مدنی ويژه میهن مان ایران تجربیات کشورهای گوناگون و نیز نویسندگانی که در باره تاکتیک های نافرمانی های مدنی و مبارزه غیرخشونت آمیز می نویسند فهرست هایی را در این باره ارائه می کنند. بعضی از این موارد با شرایط سرکوب مذهبی شدید در ایران قابل انطباق و اجراء هستند و برخی اساساً موضوعیتی ندارند. تاکتیک های زیر در حال حاضر تاکتیک هائی عملی و موثر به نظر می رسند. این لیست فقط برای نمونه ارائه شده است. بدیهی است هر فرد یا گروه باید بر اساس شرایط محیط اطراف خود، (1) عملی بودن و (2) موثر بودن هر یک از این تاکتیک ها را ارزیابی کنند و سپس بنا به تشخیص خود به اجراء بگذارند. هر فرد ممکن است تنها و تنها بتواند یکی از این تاکتیک ها را به کار گیرد. انجام یک تاکتیک توسط یک فرد یعنی انجام میلیون ها کار عملی جمعی یک ملت. هرگز از انجام یک تا...
دیباچه مدیریت گذار

دیباچه مدیریت گذار

مدیریت گذار
ایران در حال آمادگی برای گذار از دوران سیاه جمهوری اسلامی است. به ایران در آستانه فروپاشی اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. تحریم های جدید به طور بالقوه قادر به فروپاشی اقتصاد ایران در مدت زمانی نسبتا کوتاه خواهد بود؛ با این حال، در صورتی که سرعت پیشرفت مقاومت مدنی و مبارزات مردم علیه رژیم خود را با تحولات در حال وقوع انطباق نداشته باشد، مشخص نیست که آیا وضعیت جدید منجر به سقوط رژیم اسلامی ایران خواهد شد یا خیر. حتی اگر به سرنگونی رژیم منجر شود، هنوز معلوم نیست پس از سقوط رژیم چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا با یک کشور شکست خورده و متلاشی شده روبرو خواهیم بود یا یک نظام دموکراتیک سکولار شکل می گیرد و به قدرت می رسد؟ ایران و رژیم اش با پنج گسل و از هم گسیختگی دست به گریبان هستند:   1) گسل اجتماعی و اقتصادی (عمدتا شامل کارگران، معلمان و دیگر طیف های محروم اجتماع محسوب می شود): با در نظر ...
محورهای مهم مدیریت گذار

محورهای مهم مدیریت گذار

مدیریت گذار
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.   رفتن به بخش بعد >>>    ...
لوازم لازم برای کمک به گذار

لوازم لازم برای کمک به گذار

مدیریت گذار
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.   رفتن به بخش بعدی >>>          ...
مبارزات مدنی و حق دفاع از خود

مبارزات مدنی و حق دفاع از خود

مدیریت گذار
همواره اين سوال مطرح بوده است که مبارزه مدنی به دور از خشونت بهتر است يا مبارزات همراه با خشونت مانند درگيری با مامورين حکومتی يا مبارزه مسلحانه و امثال اين ها. پاسخ ساده است. هر يک که بيشتر موثر است و با کمترين آسيب های فردی و اجتماعی ما را به هدف يعنی دفع شر حکومت ديکتاتوری و فاسد جمهوری اسلامی و آزاد سازی ملت ايران می رساند ارجحيت دارد. به نظر می رسد در مقاطعی، مبارزات مدنی و دوری جستن از خشونت تا حد امکان، می تواند راهی موثرتر و بی آسيب تر باشد. اين روش و تاکتيک های متنوع و هوشمندانه آن در بسياری از موارد کمر ديکتاتورها را خم کرده و شکسته است. و همچنين واقعيت اين است توسل به خشونت در مقاطعی اجتناب ناپذير می شود:  اولاً در مقام دفاع قانونی از خود و سايرين، بسيار اتفاق می افتد که در برابر سرکوب و تعرض ماموران حکومتی، مردم مجبور می شوند از جان و مال و بستگان خود و ساير هم ميهنان ...