جمعه, ژوئن 2جنبش آزادی ایران

کمک مالی


برای اهدای کمک های مالی خود به جنبش ازادی ایران، روی آیکون زیر کلیک فرمائید تا به صفحه ایمن پی پال بروید. سپس با حساب پی پال یا هر کارت اعتباری معتبر و واحد پولی معتبر مبلغ مورد نظر خود را وارد فرمائید. دوستانی که از خارج کشور کمک مالی می کنند مستحضر باشند که این کمک ها مشمول معافیت مالیاتی مربوط به اعانات (متداول در بسیاری از کشورها) نیست
:
 

You may also want to contact us
if you would like to contribute your skills
to Iranian Freedom Movement
from wherever you reside in the world.
If so, please click here

and

Please let others know about us