سه‌شنبه, نوامبر 29جنبش آزادی ایران

ماه: ژانویه 2019

تغییرات قوانین

بازسازی کشور
همان گونه که در دیباچه بخش بازسازی کشور توضیح داده شد، اعمال تغيير در بسياري از قوانين ضروري است (حتي قوانيني مانند قانون حفظ درختان در حريم شهرها که مطلقاً جنبه سياسی يا ربط به حکومت اسلامی ندارند اما به غايت غيرکارشناسانه تدوين شده اند.) در اين ميان، برخي از قوانين بنا به دلائل گوناگون از اولويت و فوريت براي تغيير برخوردارند: (پيش نويس های پانزده مورد نخست ميتوانند از هم اکنون آماده شوند. این کار بزرگ و پرزحمت و وقت گیر، در حال حاضر توسط کانون حقوقدانان ایران در حال انجام است و به تدریج پیش نویس های پیشنهادی قوانین مورد نظر، برای عنایت همه دوستان و گروه های آزادی خواه در این سایت درج خواهند شد. شايسته و بلکه ضروری است پس از سرنگوني حکومت اسلامي، توسط نمايندگان منتخب مردم حسب مورد در قالب مجلس موسسان، مجلس شورای ملی و غيره در اولویت نخست قرار گرفته، پس از بررسی و نهائی شدن، مورد تصويب
پایه های نگهدارنده حکومت

پایه های نگهدارنده حکومت

مدیریت گذار
به جرات می توان گفت که همه مردم حتی افراد ناآگاه، بی سواد یا کم سواد، و بی توجه ترین اقشار نیز اکنون به فساد گسترده و سازمان یافته در سر تا پای این حکومت جهل، فساد و جنایت به خوبی آگاهند. بنابراین دیگر توهم یا عدم آگاهی مردم در این خصوص، پایه نگهدارنده مهمی برای حکومت محسوب نمی شود. اگر چه هر گونه افشاگری در زمینه فسادها برای یادآوری این پدیده شوم به جامعه مفید است و نباید از دستور کار خارج شود، اما شایسته تر آن است که پتک های خود را بر  پایه های نگهدارنده فعلی فرود آوریم. زمان، انرژی و منابع محدود خود را باید هوشمندانه به کار بگیریم تا بهترین بهره وری و کارآئی را داشته باشیم. از میان عوامل بسیار متعدد و گسترده ای که به ادامه حیات حکومت جمهوری اسلامی کمک می کنند، حسب مشاهدات نسبتاً دقیق ما از کف خیابان ها و بطن جامعه، موارد زیر، به ترتیب اهمیت و اولویت، بیشتر از سایر عوامل به چشم می آین
تاکتیک های مبارزات مدنی

تاکتیک های مبارزات مدنی

مدیریت گذار
دریافت فایل پی دی اف مروری بر تاکتیک های نافرمانی و مبارزه مدنی ويژه میهن مان ایران تجربیات کشورهای گوناگون و نیز نویسندگانی که در باره تاکتیک های نافرمانی های مدنی و مبارزه غیرخشونت آمیز می نویسند فهرست هایی را در این باره ارائه می کنند. بعضی از این موارد با شرایط سرکوب مذهبی شدید در ایران قابل انطباق و اجراء هستند و برخی اساساً موضوعیتی ندارند. تاکتیک های زیر در حال حاضر تاکتیک هائی عملی و موثر به نظر می رسند. این لیست فقط برای نمونه ارائه شده است. بدیهی است هر فرد یا گروه باید بر اساس شرایط محیط اطراف خود، (1) عملی بودن و (2) موثر بودن هر یک از این تاکتیک ها را ارزیابی کنند و سپس بنا به تشخیص خود به اجراء بگذارند. هر فرد ممکن است تنها و تنها بتواند یکی از این تاکتیک ها را به کار گیرد. انجام یک تاکتیک توسط یک فرد یعنی انجام میلیون ها کار عملی جمعی یک ملت. هرگز از انجام یک تا
دیباچه درس هائی از تاریخ

دیباچه درس هائی از تاریخ

درس هائی از تاریخ
آنان که گذشته را به یاد نمی آورند، محکوم به تکرار آن هستند. (منتسب به جورج سانتایانا) در بخش درس هائی از تاریخ، که به تدریج مطالب و تجربیات مندرج در زیر این سرفصل افزوده خواهد شد، به بیان مختصر تجربیات دیگر کشورها برای به پائین کشیدن نظام های استبدادی حاکم پرداخته خواهد شد. لازم است دوستان به موارد تشابه و اختلاف بین شرایط آن کشورها و میهن مان ایران توجه کافی داشته باشند تا با انطباق تاکتیک ها و استراتژی ها با شرایط واقعی ایران، بتوانند از آنها به طور واقع بینانه و موثر بهره برداری کنند. باید خلاق بود و درس ها را با شرایط ويژه ایران منطبق نمود. وضعیت همه کشورها یکسان نیست. نوع و ساختار حکومت، سطح و گستردگی استبداد حاکم، نوع سرکوب ها، میزان رشد فکری جوامع و غیره می تواند از کشوری به کشوری دیگر بسیار متفاوت باشد. اما به هر حال شناخت شرایط و تجربیات سایر کشورها و درس گرفتن از تاریخ مبار

ترتیب پیشنهادی برای خواندن مطالب، ساختار، هدف و مخاطبان سایت (ضمناً درهربخش، ابتدا دیباچه را بخوانید)

پیام های سایت به خوانندگان
به سايت "برپاخیز"، نشریه اینترنتی جنبش آزادی ایران، خوش آمدید. در این سایت همه مطالب به نهایت اختصار اما به صورت پرمحتوی، مستند و مبتنی بر دانش روز تقدیم می شود. جنبش آزادی ایران توسط تعدادی از ایرانیان آزادی خواه و حامی استقرار حقوق بشر در میهن مان ایران، که اغلب در داخل کشور و بعضاً در خارج هستند، بنیاد گذاشته شده است. هدف این جنبش هم افزائی و هماهنگی بین نخبگان و فرهیختگان مستقل و منفرد گوشه و کنار کشور است. نخبگانی که بدون ادعا یا سهم خواهی برای آزادی کشور از دست دیو سیاه و سپید استبداد حاکم تلاش می کنند و هر یک به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر جمع کثیری از انسان های فرهیخته در محیط زندگی و کار خویش تاثیرگذار و مورد احترام آنها هستند. ضمناً جنبش آزادی ایران و سایت برپاخیز دست همیاری را به سوی هم میهنان آزادی خواه آن سوی مرزها دراز می کنند تا دست در دست هم دامنه این هم افزائی و هماهنگی،
دیباچه بازسازی کشور

دیباچه بازسازی کشور

بازسازی کشور
همان گونه که در بخش "پایه های نگهدارنده حکومت" به عرض رسید، سومین عامل یا پایه کمک کننده به ادامه حیات حکومت جمهوری اسلامی نبود تصویری از حکومت و وضعیت آینده از دید مردم حتی بسیاری از فرهیختگان و افراد تاثیرگذار در کشور است. بر این اساس، تبیین برخی راه حل ها برای برخی از مهم ترین مشکلات موجود در سطح جامعه از هم اکنون، می تواند به این نگرانی جامعه خاتمه دهد یا حداقل از شدت آن به میزان قابل توجهی بکاهد. این موضوع نگرانی جدی اکثریت قریب به اتفاق جامعه است. برخی از دوستان خوب این طور مطرح می کنند که طرح تصویر آینده می تواند باعث اختلاف نظر در صفوف نیروهای مخالف شود و باید این موارد را به بعد از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی موکول کرد. از دید ما، این نظر مقرون به صحت نیست. اولاً این نگرانی عمده مردم و عامل منفی مهمی در حرکت مردمی است. مردم مهم هستند نه چند چهره سرشناس یا نیمه سرشناس که ضمن محت
مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی

قوه مقننه
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
شهرداری ها

شهرداری ها

سازمان های دولتی و نهادهای عمومی
  متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
سازمان محیط زیست

سازمان محیط زیست

سازمان های دولتی و نهادهای عمومی
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
سازمان هواشناسی

سازمان هواشناسی

سازمان های دولتی و نهادهای عمومی
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.